مخزن گالوانیزه ۲۵۰۰ لیتری
۴ (۱۰۰%) ۳۱ votes

مخزن زباله گالوانیزه ۲۵۰۰ لیتری

سطل زباله شهری مکانیزه

سطل زباله شهری

ابعاد مخزن گالوانیزه ۲۵۰۰ لیتری

ماشین سازی حجاز تولید کننده مخزن زباله گالوانیزه شهری

اطلاعات فنی مخزن 2500 لیتری گالوانیزه

مشخصات عمومی مخازن گالوانیزه حجاز

بهره گیری از روش متال فرمینگ (تمام پرسی) در تولید قطعات مخازن گالوانیزه به منظور مقاوم سازی و کاهش وزن
ابعاد مخزن زباله حجاز متناسب با استاندارد و قابل استفاده در خودرو های مکانیزه موجود
بکارگیری چرخ های گردون متناسب و ترمزدار به منظور سهولت در جابجای مخزن زباله
تهیه دریچه مناسب جهت کنترل و خروج شیرابه و شستشوی مخزن گالوانیزه
سطل زباله فلزی حجاز دارای شناسه تولید، شماره سریال و سال تولید
مخازن گالوانیزه دارای گارد محافظ در مقابل ضربات غیر قابل اجتناب
جوشکاری CO مخازن زباله به صورت کامل آب بندی
دارای گوشواره مناسب و مقاوم با قابلیت تعویض
طرحی ایرودینامیک.بدون نقاط تیز و برنده

دیگر محصولات