ماشین ساحل پاک کن را تماشا کنید
۴ (۱۰۰%) ۱۰ votes

ماشینی برای پاک کردن ساحل ساخته شده که با الک کردن خاک زباله ها را جدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاکسازی سواحل وقت گیر و پرهزینه است. در همین راستا ماشینی ساخته شده که این فرایند را به راحتی انجام می دهد. این «ساحل پاک کن» در حقیقت یک ماشین بابکت است که می توان آن را به لودری چسباند. فرایند پاکسازی نیز ساده است. این دستگاه خاک را الک می کند و به این ترتیب زباله ها جدا می شوند.